Bài viết liên quan:

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái của ngành y tế năm 2022

Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp năm 2022.