Bài viết liên quan:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Đề án 06

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trong lĩnh vực Y tế năm 2022

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022

Công tác bảo vệ Bí mật nhà nước

V/v tăng cường truyền thông phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết, cúm mùa