NGÀY HỘI CHỨNG DOWN THẾ GIỚI 21/3

NGÀY HỘI CHỨNG DOWN THẾ GIỚI 21/3

HỘI CHỨNG DOWN: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Ngày 21/3 hằng năm được chọn là Ngày Hội chứng Down thế giới, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra tiếng nói toàn cầu để vận động cho quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi cho những bệnh nhân mang hội chứng Down. Việt Nam mỗi năm có khoảng 1.400-1.800 trẻ mắc hội chứng Down.

Lượt xem: 121

Bài viết liên quan:

PHÁT ĐỘNG THAY FRAME AVATAR “HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5″

Bệnh do vi – rút Marburg

Phòng chống bệnh ghẻ

NGÀY HỘI CHỨNG DOWN THẾ GIỚI 21/3

Bảng giá DVKT công khai theo TT13, TT14 của Bộ Y tế năm 2019