Bài viết liên quan:

Thông điệp truyền thông tiêm vacxin phòng Covid19 và Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, các dịch bệnh truyền nhiễm khác

Công đoàn ngành Y tế định hướng tuyên truyền tháng 8/2022

Định hướng tuyên truyền một số sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh

Hưởng ứng “ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và “ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7/2022

Công văn Về việc mời báo giá thuốc Generic năm 2022