PHÁT ĐỘNG THAY FRAME AVATAR “HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5″

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023, Bộ Y tế tổ chức phát động Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5 năm 2023. Chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2023 được Tổ chức Y tế thế giới phát động: Chi tiết »