NGÀY HỘI CHỨNG DOWN THẾ GIỚI 21/3

NGÀY HỘI CHỨNG DOWN THẾ GIỚI 21/3 HỘI CHỨNG DOWN: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Ngày 21/3 hằng năm được chọn là Ngày Hội chứng Down thế giới, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra tiếng nói toàn cầu để vận động cho quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi cho những bệnh nhân mang hội chứng Chi tiết »