Kết quả đánh giá Tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2020 Ngày đăng: 25/01/2021
Lịch trực và Kế hoạch tuần 5 năm 2021 Ngày đăng: 22/01/2021
Lịch trực và Kế hoạch tuần 4 năm 2021 Ngày đăng: 15/01/2021
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2021 Ngày đăng: 13/01/2021
Lịch trực và Kế hoạch tuần 3 năm 2021 Ngày đăng: 08/01/2021
Đặt lịch hẹn khám bệnh Ngày đăng: 04/01/2021
Lịch trực và Kế hoạch tuần 2 năm 2021 Ngày đăng: 31/12/2020
Lịch trực và Kế hoạch tuần 1 năm 2021 Ngày đăng: 25/12/2020
Kế hoạch sử dụng các sản phẩm truyền thông chăm sóc sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em Ngày đăng: 22/12/2020

Click vào đường link để xem video: https://youtu.be/ZFxJFbOF7sI Đường link tham khảo các video của Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Bộ Y tế về sản phẩm truyền thông chăm sóc sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em: http://mch.moh.gov.vn/pages/video.html

Lịch trực và Kế hoạch tuần 52 năm 2020 Ngày đăng: 18/12/2020