Lịch trực và kế hoạch tuần 05 năm 2020 Ngày đăng: 21/01/2020
Lịch trực và kế hoạch tuần 04 năm 2020 Ngày đăng: 17/01/2020
Thông báo nghỉ Tết nguyên đán 2020 Ngày đăng: 16/01/2020
Lịch phân trực tết Nguyên đán 2020 Ngày đăng: 15/01/2020
Kế hoạch Bảo đảm Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Ngày đăng: 15/01/2020
Lịch trực và kế hoạch tuần 03 năm 2020 Ngày đăng: 10/01/2020
Lịch trực và kế hoạch tuần 02 năm 2020 Ngày đăng: 03/01/2020
KH đảm bảo an ninh trật tự tết dương lịch 2020 Ngày đăng: 27/12/2019
Lịch trực và kế hoạch tuần 01 năm 2020 Ngày đăng: 26/12/2019
Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Ngày đăng: 23/12/2019