Triển khai Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

Lượt xem: 196

Bài viết liên quan:

Thư mời chào giá Cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Yêu cầu báo giá Thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

Mời báo giá mua oxy phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

Thư mời chào giá Cung cấp dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2024 của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái do không lựa chọn được nhà thầu”

Mời báo giá, thẩm định giá Hóa chất xét nghiệm