Lượt xem: 286

Bài viết liên quan:

Quy trình hội chẩn chuyên môn

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án